Current issue Vol.27  No.10  2020
· Otolith morphological variations among four geographic populations of Coilia mystus in the Yangtze Estuary and its adjacent waters--SONG Chao1,2,4, YANG Qin1,3, ZHAO Feng1,2,3,4, ZHANG Tao1,2,4, HU Lijuan1,3, ZHUANG Ping1,2,3,4
· Predation behavior of mandarin fish (Siniperca chuatsi) regulated by visual and lateral line sensory--ZHANG Ruiqi1,2,3, HAO Yueyue1,2,3, SONG Yindu1,2,3, ZHAO Jinliang1,2,3
· Transcriptome analysis of the response mechanisms to acute heat stress with dietary taurine supplementation in Takifugu rubripes--SHI Lidong1, ZHAI Haojie1, WEI Libo1, MU Yushuang1, LI Zhuo1, JIANG Chen1,2, REN Tongjun1,2, HAN Yuzhe1,2,3
· Reproductive type and gonad development in the threatened freshwater mussel Solenaia oleivora (Heude) from the Huaihe River--WEN Haibo1,2,3, SUN Guangxing2, DING Tuqiang4, LYU Guohua2, XU Pao1,2,3, MA Xueyan1,2,3, XU Dongpo1,2,3, WANG Lin4, ZHANG Chengxiang2, HUO Lihui4
· Path analysis and growth curve fitting of the morphological traits and body weight of Conger myriaster--ZHANG Xinming1,2, CHENG Shunfeng3
· Observation on embryonic and early larval development of black bream (Megalobrama terminalis) in the Heilong River--HU Xuesong, LI Chitao, GE Yanlong, JIA Zhiying, JIANG Xiaona, SHI Lianyu
· Effects of dietary mulberry leaf flavonoids on growth performance, antioxidant indices, and anti-hypoxic stress ability of Litopenaeus vannamei--WANG Yongmei1,2,3,4, CHEN Bing2,3,4, WANG Guoxia2,3,4, CAO Junming2,3,4, HUANG Yanhua2,3,4, MO Wenyan2,3,4, PENG Kai2,3,4, ZHAO Hongxia2,3,4
· A comparative study of edible yield and quality in adult Chinese mitten crab (Eriocheir sinensis) in different periods of autumn--WANG Shihui1,2, CHENG Yongxu2,3, SHI Lianyu1, ZHAO Jinshan4, YE Luqing4
· Characteristics of spatial and temporal ecological niches of the dominant species of fish assemblages in the saltmarsh wetlands of the Yangtze Estuary--MIAO Zhongbo1,2, WANG Sikai2,3,4, PENG Biaobiao1,2, ZHAO Feng1,2,3,4, ZHUANG Ping2,3,4
· Analysis of albacore (Thunnus alalunga) habitat distribution in the south Pacific using maximum entropy model--ZHANG Jiarong1, YANG Xiaoming1,2,3,4, TIAN Siquan1,2,3,4
· Multivariate analysis of Harpadon nehereus populations from coastal areas of China based on morphological characters--WANG Yingying1, YANG Tianyan1, MENG Wei2, SI Shujin1, CHU Mengjie1, WANG Zheng1
· Impacts of the strong 2015 El Niño event on Ommastrephes bartramii fishing grounds in the Northwest Pacific Ocean--CHEN Hanghui1, WU Xiaoxue1, FAN Jiangtao2, YU Wei1,3,4, CHEN Xinjun1,3,4, QIAN Weiguo5
· A review of Illex argentinus resources and the responses to environmental variability in the southwest Atlantic Ocean--LIU Hewei1, YU Wei1,2,3,4, CHEN Xinjun1,2,3,4